top of page

Please give us a call if you need different sizes & sample

Hãy gọi Chúng Tôi nếu muốn thay đổi Kích Thước & Kiểu Mẫu

13
06
BC 27
BC 06
BC 07
25
02
05
11
08
01
04
03

- In 1 mặt:
2" x 3.5"=1000 business cards = $90
2" x 3.5"=2500 business cards = $120
2" x 3.5"=5000 business cards = $210

- In 2 mặt:
2" x 3.5"=1000 business cards = $100
2" x 3.5"=2500 business cards = $140
2" x 3.5"=5000 business cards = $220

Size Measurements

Business Cards
Gift Certificates

- Gift Certificate 3”×7” or 3.5” x 8.5”

       Size (kích thước): 3″ x 7″or 3.5 x 8.5
Paper: Thick & glossy front side. (Giấy dày và tráng bóng mặt trước).
       yes numbering - Price: (Giá in):
- Gift Certificate, không có phong bì, tự ghi số thứ tự trên Gift Certificate
       1000 = $170
       2500 = $320
       5000 = $570
- Gift Certificate, không có phong bì, có đóng lỗ hoặc đóng số thứ tự
       1000  = $250
        2500 = $420
       5000  = $670
- Gift Certificate có đóng lỗ và có đóng số thứ tự
       1000 = $280
       2500 = $470
       5000 = $720

 *** Gift Certificate & Envelope – Envelope Design + print Front Side
        - 1000 = +$170
        - 2500 = +$270
        - 5000 = +$370
 *** Gift Certificate & Envelope – Gift Certificate không đóng số và blank envelope
       - 1000 = 290
       - 1500 = 370
       - 2000 = 440
*** Gift Certificate & Envelope – Gift Certificate có đóng số và blank envelope
       - 1000 = 340
       - 1500 = 420
       - 2000 = 500    

GIFT CERT DAVI NAILS 01
GC06
GC08
GC36
GC05
GC03
GC City Nails
GC04
GC STAR NAILS
GC 12
Untitled110
Kailua happy Nails
gift-1b
brochure1
brochure105(2)
brochure-8_5inx11in_FancyNails_outside-01(1)
brochure insite copy
brochure 113
brochure 115
brochure 103
brochure 116
1
3
bro108
bro106
b
2
Brochures

- Paper: glossy. Giấy bóng
- Open size (kích thước khi mở ra): 11″ x 8.5″
- Bi-fold (kích thước gấp đôi): 5.5″ x 8.5″
- Tri-fold (kích thước gấp ba): 3.67″ x 8.5″
- One time design fee (Lệ phí design 1 lần

– khi in lại không phải trả nữa): $40
- Print 1000 brochures = $310
- Print 2500 brochures = $510
- Print 5000 brochures = $670

Banners

High-quality, full-color digital printing available on one side on 13 oz. Premium Scrim Matte or Glossy Vinyl, or 10 oz. Premium Mesh Vinyl. or 10 oz. Premium Mesh Vinyl. Brass grommets are included. Available in different sizes

2×6 feet = $110
2×8 feet = $120
2×9 feet = $130
2x10feet= $140

3×6 feet = $120
3×7 feet = $130
3x8 feet = $140
3×9 feet = $150

4×6 feet = $130
4×7 feet = $140
4×8 feet = $160
4×9 feet = $170

Đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi sẽ được tư vấn đầy đủ chi tiết hoặc cũng có thể điền Contact Form dưới. Bao gồm thông tin về dự định của Bạn. Chúng tôi sẽ cho Bạn biết ngay lập tức .

Fill out this form for a free quotation, and we will contact you:

Hotline

Thanks! Message sent.

bottom of page